Contact Us
 
  Contact Us
JIULI Hi-Tech Metals
Add: Zhenxi Town, Huzhou, Zhejiang 313012, P.R. China
Tel: +86 572 2539039
Fax: +86 572 2539666
E-mail : export@jiuli.com
Web: www.jiuli.com/eng
JIULI USA, INC.
Address: 12777 Jones Rd., Suite 108, Houston, Texas 77070
Tel: 281-970-5042
Fax: 281-970-3676
E-mail: usa@jiuli.com
Web: www.jiuli.com/eng